ជ្រើសរើសភាសា៖
EM Water Slideshow
ការចុះឈ្មោះជាសមាជិកសំអាតបរិស្ថាន៖
  
  
  I. ការចុះឈ្មោះជាសមាជិកសំអាតបរិស្ថាន៖ 
  ពេលអ​ញ្ចើញមកចុះឈ្មោះជាសមាជិកសូមភ្ជាប់មកជាមួយៈ

  * ថ្លែបង់ចុះឈ្មោះជាសមាជិកសំអាតបរិស្ថាន ១៨ដុល្លា
  * រូបថត ៤ x ៦ ចំនួន ២ សន្លឹក
  * រូបថត ៣ x ៤ ចំនួន ១ សន្លឹក
  * ថតចំលងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ប័ណ្ណគ្រួសារ ឬសំបុត្រកំណើត ចំនួន ១ច្បាប់

	II. ​ផលប្រយោជន៍នែការចុះឈ្មោះជាសមាជិក៖
	មានសិទ្ធទិញ EM និងផលិតផលផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលជាគ្រឿងផ្សំសំរាប់ ផលិត ជាជីទឹក ជីគោក 
  ធម្មជាតិ EM បាន។

	**សំគាល់៖

  * ពុំបានទទួលនូវចំណេះដឹងបច្ចេកទេសកសិកម្មអំពីជីធម្មជាតិ EM
  * ពុំមានវិញ្ញាប័ណបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា និងសៀវភៅសិក្សា EM
សមាគមសុខភាព និង វិជ្ជាជីវៈនារីខ្មែរ (NKA)
តើ EM & NKA ធ្វើអ្វី?
សមាគមសុខភាព និង វិជ្ជាជីវៈនារីខែ្មរ - Neary Khmer Association for Health and Vocational Training ហៅកាត់ថា NKA ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៤ ។ ... អានបន្ត!
free counters
ផ្ទះលេខ A៨១ ផ្លូសហពន្ធ័រុស្សី សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធា​នីភំ្នពេញ / ទូរស៍ព្ទលេខ៖ (+៨៥៥) ៧០ ៩៩៨ ៦៨៦ និង (+៨៥៥) ១៦ ៧៧៧៧ ៦៩